top of page

Nycklar & tags

Beställning av extra nycklar och taggar sker via formuläret till föreningens styrelse. Därefter skickas beställningen till leverantören med kopia till beställaren och kan hämtas ut efter 2 – 3 arbetsdagar. 

Nycklar hämtas och betalas direkt hos leverantören:

Norrlås, Allmogeplatsen 16 i Jakobsbergs centrum.

 

Obs! Nycklar lämnas ut till beställaren mot uppvisande av en likadan lägenhetsnyckel, hyresavi och ID-kort.

 

Vid försäljning av bostaden ska säljaren överlämna samtliga till lägenheten tillverkade nycklar (inklusive extra nycklar) till köparen. Uppge för köparen/mäklaren hur många dörrnycklar du har. Saknas någon kvitterad nyckel är säljaren skyldig att – om köparen kräver det – på egen bekostnad låta lägga om cylindrarna och anskaffa 4 st nycklar till de omlagda cylindrarna.

 

För information om antal nycklar som tillverkats för lägenheten, ring Norrlås: Tel: 08-580 190 09​

Även kvitterade motorvärmarnycklar måste återlämnas till styrelsen vid en försäljning av bostaden respektive uppsägning av p-platsen i garaget. I annat fall debiteras administrations- och återanskaffningskostnader för nycklarna.

 

Styrelsen hanterar programmering av taggar, vi återkommer så snart taggen är klar. Kostnaden debiteras via SBC på hyresavin. Grundutbudet är 3 st taggar per lägenhet.

Vid förlust av en tagg, meddela styrelsen omgående så vi kan spärra taggen.

Kostnad för att ersätta borttappad tagg: 200 sek

Kostnad för en extra tagg: 400 sek

Viktig information till beställningsformuläret

Om lägenhetsnummer:

Det är föreningens ursprungliga lägenhetsnummer som ska anges vid beställning av nycklar, taggar och porttelefon. Det är ett fyrsiffrigt nummer som börjar på 1 för TV8, 2 för TV6, 3 för TV4, 4 för TV2, 5 för TV1 och 6 för TV3. 

Om nyckelkoder:

Alla nycklar är märkta med "CMC429" samt "8829". Det som är viktigt att få med vid nyckelbeställning är de resterande bokstavs/sifferkombinationerna t.ex. AA10 - 3 

Jag beställer*

Tack för din beställning

Porttelefon

Lägg in telefonnummer i porttelefonen genom att fylla i formuläret.
Användarmanualen finns i lägenhetspärmen under flik 14.

Svara i lägenheten genom att lyfta luren. Ni kan nu tala med varandra.
Acceptera tillträde genom att trycka "*" eller "5". Neka tillträde genom att trycka "#".
Lägg på luren. 

Tack för din beställning!

bottom of page