Ej reklamskylt

Beställ din skylt genom formuläret.

Föreningen tillåter inte olika typer av skyltar på postboxarna, vi önskar ett enhetligt och städat utseende på våra postboxar. 

Vi sätter upp skylten på postboxen så snart vi kan.

arrow&v

Tack för din beställning!

Underhåll

Balkonginglasningen


Det är tillåtet att sätta upp gardiner, styrelsen rekommendation är att man väljer material i en ljus, diskret kulör.

Det är tillåtet att måla tak och pelare på de inglasade balkongerna i bruten vit kulör som heter; NCS # S1000N. Silkatfärg ska användas.
Notera att det ej är tillåtet att måla golv eller väggar på den inglasade balkongen, Om en glasruta går sönder: Kontakta styrelsen som beställer ny glasruta. På förekommen anledning påminner vi om att det är olämpligt att ha öppet fönster när det blåser. Fönstret kan lossa. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar! Om du behöver smörja hjulen på fönsterpartierna rekommenderar tillverkaren att man använder silikonfett
Bopärm


Alla lägenheter har en Bopärm med skötsel- och bruksanvisningar för lägenheten.
Bopärmen tillhör lägenheten och skall vid avflyttning lämnas över till nästa lägenhetsägare.
Duschdörrar


I lägenhetspärmen står att företaget Geysir AB levererat duschdörrarna. Det företaget finns inte längre och den ursprungliga tillverkaren av reservdelar finns inte kvar. Vänligen kontakta annan leverantör för att hitta alternativ lösning.
Fett & Avlopp


Fett kan ställa till problem i avloppsledningar. När man spolar ner matrester eller sköljer ur stekpannor hamnar mycket fett i avloppsvattnet. Fettet kyls ned och fastnar på insidan av ledningarna som till slut sätts igen.

Tänk därför på att aldrig spola ner matrester, frityrolja eller skölja ur stekpannan i vasken.
Istället kan man: ​- Torka ur stekpannan med hushållspapper. - Lägga matrester i hushållssoporna. - Hälla olja i ett gammalt mjölkpaket som du sedan tejpar igen och lägger i hushållssoporna.
Gårdsbalkonger & Markiser


Endast grått eller svart vindskydd får användas på de öppna balkongerna mot gården. Även glasskivor/plexiglas med tillräcklig hållfasthet får uppsättas på balkongräckets insida. För balkonginglasning som även omfattar den övre delen av balkongen, dvs. mellan räcket och balkongtak krävs styrelsens skriftliga tillstånd. Föreningen måste följa lagstiftningen vad avser bygglov och kommunens riktlinjer att endast typgodkända och enhetliga. Ingenting får fästas/sättas upp i husets fasad utan styrelsens skriftliga tillstånd.
Huvudsäkring


Vid överbelastning av el i lägenheten utlöses en automatsäkring som man själv kan återställa.
Om det inte hjälper att återställa automatsäkringen så har troligen även lägenhetens huvudsäkring blivit överbelastad, huvudsäkringen måste då bytas.

Styrelsen och husvärdarna har nyckel till skåpet i trapphuset där huvudsäkringen finns.
Kontakta styrelsen eller husvärden om ni misstänker att en huvudsäkring måste bytas.
Rekommenderade hantverkare


Medlemmar har anlitat följande hantverkare och blivit nöjda: Fönsterputs: 073-809 70 54 www.08fonsterputs.se

Rörmokare: 67:ans Rör AB, kontakt: Magnus Haugdahl 072-251 67 67
Markiser: RH Markiser Bålsta, kontakt: Jan-Erik Helminen 0171-584 11
Elektriker: Upplands-Bro Elektriska, kontakt: Jonas Isaksson 070-645 91 27 Målare: Norrboda Måleri & Entreprenad AB, Christer Boström, 070-814 07 74
Telia Triple Play


Telia Triple-play ingår i månadsavgiften. Snabbt internet, telefoni och tv - allt i husets nätverksuttag. För att kunna nyttja tjänsterna utrustades lägenheterna vid upplåtelsen med: 1 st router, 2 st digitalboxar, nätverkskablar, fjärrkontroll, installations – och användarhandböcker Dessa tillbehör tillhör lägenheterna och får inte tas bort/flyttas vid en försäljning av lägenheten och flytt därifrån. För problemfri drift krävs Telias originaldelar/tillbehör. Detta innebär att: Vid eventuella driftfel/störningar måste ni själva kontakta Telia. Telia kundtjänst https://www.telia.se/privat/support Tel 90200
Uppge alltid din adress och lägenhetsnummer vid kontakt med supporten. Du/ni inte överta ett abonnemang från en tidigare boende, utan ni måste teckna ett eget abonnemang med Telia. Ring till Telia och uppge att ni är nyinflyttade i brf. MälarBranten som har ett gruppavtal med Telia. Säljaren till er nyinköpta lägenhet ska ha lämnat samtliga ovan uppräknadetillbehör, dvs. digitalboxarna samt anslutningsboxarna och kablarna till uttagen som finns under elskåpet i lägenheten.
Vattenskador


Vattenskador - förebyggande åtgärder
Vi bör göra allt vi kan för att förebygga vattenskador. Alla behöver påminnas om § 27 i stadgarna. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärder som innefattar: 1. Ingrepp i bärande konstruktion, 2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas
eller vatten, eller 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Huvudkranar för vatten finns utanför lägenheterna på varje våningsplans entré.
Alla husvärdar i styrelsen/suppleanter har tillgång till nycklar för att snabbt kunna stänga vattenkranar vid läckage.
Övrigt


FILTER FÖR TILLUFTSDON
Styrelsen meddelar när det är dags att byta filter. Nästa byte planeras våren 2020
ENTREMATTOR För att minska slitage på golv så hyr vi entrémattor till samtliga hus. Vår leverantör är Berendsen. VITVAROR Inbyggda/fast installerade vitvaror med tillhörande bruksanvisningar tillhör lägenheten och skall vid avflyttning från lägenheten överlämnas till köparen. FÖNSTER Då man öppnar det yttre fönsterglaset för rengöring finns det plasthakar som är relativt sköra och lätt går sönder. Vi rekommenderar att man är försiktig när man öppnar det yttre glaset men om en hake trots allt går sönder får ni nya utan kostnad, kontakta i så fall styrelsen
Renovering av din lägenhet


Vid renovering av din lägenhet vänligen tänk på att du som bostadsrättshavare inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärder i din lägenhet som innefattar: 1. ingrepp i en bärande konstruktion 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten 3. utföra annanväsentlig förändring av lägenheten Tillåtna tider för störande byggarbeten är vardagar kl 08:00 - 17:00, helger kl 10:00 - 18:00 Det är tillåtet av måla tak och pelare på de inglasade balkongerna i en bruten vit kulör som heter: NCS #S1000N. Notera att det är ej tillåtet att måla golvet på den inglasade balkongen
Abete skall utföras fackmannamässigt men det finns inget krav på att anlita någon särskild firma.